HOME 사이버관람 이승복노래

 강원도교육청 제정

 

김병옥 작사 정세운 작곡

공군본부 중창단 노래

 

 

                        1절  : 원수의 총칼 앞에 피를 흘리며 마지막 주고간 말 공산당은 싫어요

                                구름도 망설이-는 운두령 고개 새 무덤 오솔길을 산새가 운다

 

                        2절 : 어린넋 잠든곳에 겨레가 운다. 엎드려 절한 마음 눈---물이 솟네

                                바람도 길 멈 추 - 고 어루만지니 하늘이 성이 났다 오랑캐들아

 

                        이승복 노래를 들으시려면 클릭하세요.[클릭] ※PLAY=삼각형